• Praktische informatie

 • Onze huisregels

  In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels, zodat wij ons werk goed kunnen doen om u adequate zorg te leveren:

  • We gaan respectvol met elkaar om. 
  • Geef elkaar de gepaste ruimte in verband met privacy. 
  • Telefoneren mag, met respect voor de mensen in onze omgeving. Tijdens uw consult staat uw telefoon uit/stil.  
  • Filmen en fotograferen mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.
  • Neem zorgvuldig kennis van de informatie die u mondeling of schriftelijk wordt verstrekt. Vraag om opheldering wanneer u iets niet duidelijk is.  
  • Praktijkmedewerkers kunnen vragen om uw legitimatiebewijs. 
  • Geweld, verbaal of lichamelijk, discriminatie of intimidatie tolereren wij niet. 
  • Wapenbezit is niet toegestaan. 
  • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan.
  • Roken is in het pand verboden. 
  • Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden. 
  • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de praktijkmedewerkers. 
  • In de praktijk wordt alleen Nederlands en Engels gesproken. Anders sprekende dienen een eigen tolk mee te nemen. 

  Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen.

   

  Bij diefstal, geweld en ander ernstig ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.

   

  De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

 • Maak een afspraak voor het spreekuur

  Voor het spreekuur dient u altijd vooraf telefonisch of via onze online services een afspraak te maken. Neem bij spoedgevallen altijd eerst telefonisch contact op met de praktijk. Zo kunnen wij de juiste zorg alvast in gang zetten. Voor zeer dringende klachten wordt dezelfde dag een afspraak voor u gemaakt.

   

  U kunt contact opnemen met de assistente voor het maken van een telefonische, videobel of spreekuur afspraak.

  De assistente zal u vragen naar de aard van uw klacht, zodat de juiste afspraak voor u gemaakt wordt. De assistent heeft daarvoor de ervaring en opleiding. Wij maken onderscheid tussen het reguliere spreekuur en korte klachten spreekuur.

   

  Voor het reguliere spreekuur hanteren wij 15 minuten per afspraak in het kader van meer tijd voor de patiënt. Voor het korte klachten spreekuur hanteren wij maximaal 10 minuten per afspraak zodat kleine klachten zo efficiënt mogelijk behandeld worden. Indien meer tijd nodig is zal een vervolg afspraak ingepland worden.

   

  Wij hanteren de stelregel: 'vraagt u de arts, dan bieden wij de dag; vraagt u de dag, dan bieden wij de arts'. Daarnaast streven wij er naar dat u (voor dezelfde klacht) zo veel mogelijk dezelfde arts ziet, probeert u daar zelf ook alert op te zijn bij het maken van uw afspraak.

   

  De assistent is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

  Aan de balie

  Wanneer u een afspraak heeft, kunt u zich melden bij de balie. De assistent zal uw aanwezigheid dan kenbaar maken in ons systeem. Aan de balie kan gevraagd worden uw legitimatiebewijs te tonen.

   

  Om uw privacy te beschermen kunnen we geen afspraken plannen aan de balie van onze praktijk, we kunnen u hier om dezelfde reden ook geen uitslagen doorgeven. Het is wel mogelijk dat u vanuit het spreekuur naar de balie wordt verwezen voor het maken van een vervolgafspraak. De assistent hoeft dan immers geen privacygevoelige informatie meer uit te vragen.

  Afwezigheid huisarts

  U kunt nog steeds bij ons terecht wanneer uw huisarts afwezig is vanwege bijvoorbeeld vakantie, nascholing of ziekte. Een andere huisarts van Antoniusveld Huisartsen zal dan waarnemen voor uw huisarts.

 • Houd uw gegevens actueel

  Het is belangrijk dat uw gegevens bij de huisarts actueel zijn. Geef het aan ons door wanneer iets wijzigt in uw situatie zoals een nieuw telefoonnummer, e-mailadres of woonadres. U kunt dit telefonisch, via onze online services of tijdens het spreekuur aan ons doorgeven.

  Alle berichten
  ×